uPal: Kanji Radical Search 13

Kanji | Radical | HWR | Stroke | Help
1

4
circle, yen, round
エン
まる(い), まる, まど, まど(か), まろ(やか)
2

6
same, agree, equal
ドウ
おな(じ)
3

8
circumference, circuit, lap
シュウ
まわ(り)

Kanji | Radical | HWR | Stroke | Help | Login